مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

كارشناسان : زربين شاخص‌ترين سوزني برگ جنگل‌هاي شمال نيازمند توجه است
ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥ 
داخلي. اقتصادي. جنگلها. درخت. زربين.:  کلید واژه 

به اعتقاد شماري از كارشناسان و استادان امور جنگل ، زربين شاخص‌ترين درخت سوزني برگ جنگل   شمال نياز به توجه و حمايت دارد
آنان در گفت و گو با ايرنا گفتند : منشاء اين درخت ممكن است ايران و افغانستان باشد ولي فسيل‌هايي از آن مربوط به دوران سوم زمين‌شناسي يافت شده و به گواهي آثار متعدد، چوب اين درخت در گذشته به فراواني مصرف مي‌شده ولي بر اثر مداخلات انساني، صدمات فراواني ديده و رو به انقراض گذاشته‌است.

زربين، درختي است سوزني برگ،از تيره سرو كه در برخي از مناطق شمال،نظير حسن آباد چالوس، رودبار، منجيل، ديلمان، پل ذغال، زرمي‌گل، علي‌آباد كتول ، راميان و اشكور ديده مي‌شود. درختي است هميشه‌سبز كه به قطر يك متر وارتفاع ‪ ۳۰متر مي‌رسد.

مديركل دفتر جنگل كاري و پارك‌هاي سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور در اين باره در گفت و گو با ايرنا افزود : زربين در خاك‌هاي آهكي و مارني به خوبي رشد مي‌كند و در جنگل كاري‌ها زياد استفاده مي‌شود.

" محمدعلي هدايتي" افزود : اين درخت در مناطق مرطوب و خاك‌هاي غني ، به علت رسيدن مواد غذايي به ميزان فراوان ، حالت نخي پيدا مي‌كند و چون ريشه سطحي دارد، بادافتاده مي‌شود.

وي تصريح كرد: زربين چوب بسيارخوبي دارد ولي سرماي شديد رابه مدت طولاني تحمل نمي‌كند و براي همين است كه اغلب در دره‌ها مي‌رويد و وارد مناطق مرتفع و كوهستاني نمي‌شود.

وي اظهارداشت: براي مثال سرماي ‪ ۱۰درجه زيرصفر را براي يك شب تحمل‌مي‌كند ولي اگر اين سرما و يخبندان چند شبانه روز ادامه پيدا كند، به درخت آسيب مي‌رسد.

به گفته كارشناسان ، در گذشته، در جنگل كاري‌هاي انجام شده در جنگل‌هاي شمال ، به نحوي گسترده از زربين استفاده شد كه با توجه به نيازهاي بوم شناختي اين گونه ، نادرست بود زيرا زربين در آب و هواي مرطوب و خاك غني ، نمي‌تواند با پهن برگان رقابت كند. ازاين رو ، اين درخت، رويشگاه‌هاي كوچك و گسسته دارد.

بااين حال، بنابرتوصيه برخي ازصاحب نظران همچون دكتر" محمدحسين‌جزيره‌اي" ، چهره ماندگار جنگلداري ايران، زربين به دليل كيفيت بالاي چوب و نيز تحمل شرايط اقليمي سخت و نامساعد، گونه‌اي جالب و نيازمند توجه است.

استاديار جنگلداري دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس، درباره گونه‌زربين توضيح داد : در رودبار و حسن‌آباد چالوس كه رويشگاه اصلي اين گونه در شمال است ميانگين دما در ماههاي سرد، ‪ ۳/۵درجه سانتي گراد بالاي صفر است.

" فرهنگ اسداللهي" افزود : دراين مناطق، درختان اقليم مديترانه‌اي همچون داغداغان،آوري ، لور وافراهاي خشكي پسند به همراه زربين ديده‌مي‌شود وتعداد گونه‌هاي درختي و درختچه‌اي آن انگشت شمار و پوششي علفي آن ضعيف است.

وي ادامه داد : درختچه‌هاي همراه زربين عبارت‌اند از: شيرخشت، ياسمن زرد، زرشك، انار، سياه تلو، ارمك و دربعضي از دامنه‌هاو نقاطي كه داراي خاك غني است، درختان كركو، داغداغان، سفيد مازو، ون، آلوچه و وليك ديده مي‌شود.

اين استاديار جنگلداري اظهار داشت : زربين درختي است خشكي پسند و گرما دوست كه بردبار و كم نياز و در برابر خاك‌هاي آهكي ، مقاوم است.

اسداللهي افزود: اين درخت مديترانه‌اي ازرطوبت زياد گريزان است و خاك‌هاي مارن آهكي و سنگلاخي را مي‌طلبد.

عضوهيات علمي دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس گفت:زيتون،تنها گونه پهن برگ است كه با اين اقليم سازگاري پيدا كرده است و به صورت گونه‌اي چند منظوره براي توسعه درختكاري و مشاركت‌هاي مردمي، در اين اقليم كشت وپرورش داده مي‌شود.

كارشناسان جنگل تصريح كردند : زربين درختي است نورپسند و كند رشد كه سالانه به طور ميانگين ‪ ۲۵الي ‪ ۳۰سانتي متر رشد ارتفاعي و ‪ ۲الي ‪ ۴ميلي متر رشد قطري دارد.

چوب زربين مانند چوب ساير درختان سوزني برگ ، صمغي و معطراست و دررطوبت زياد، مقاوم است. رنگ چوب زربين، سفيد شكري، مايل به‌قهوه‌اي و سبك وزن است ، قفسه‌هايي كه با آن ساخته مي‌شود، مانع حمله بيد و آفات ديگر به لباس‌هاي پشمي است.

يكي از كارشناسان ناظر اداره‌كل منابع طبيعي غرب مازندران گفت : در حسن آباد چالوس كه رويشگاه طبيعي زربين است ، اين گونه در مناطق تخريب يافته ، به صورت دست كاشت وارد عرصه شده است.

" عباس تقي‌پور" افزود: زربين‌هاي دست كاشت درمقايسه با زربين‌هاي خودرو، برگ‌هاي روشن تري دارند كه شايد دليل آن غني‌تر بودن خاك درآن نواحي است.

وي ادامه داد: علاوه بر دره حسن‌آباد ، درنزديكي مرزن‌آباد نيز زربين ديده مي‌شود و اين گونه در داخل دره‌ها، با درختان پهن برگ، آميخته شده است.

اين كارشناس ارشد جنگلداري اظهار داشت: در بعضي از مناطق دره حسن‌آباد ، سرو نقره‌اي و كاج الدار كه گونه‌هايي غير بومي هستند كاشته شده‌است كه‌چندان معقول به نظر نمي‌رسد.

تقي پور با بيان اينكه در حسن‌آباد، زربين‌هايي با قطر دو متر ديده شده است، گفت: در اين منطقه در لا به لاي درختان زربين و گاه لور وآزاد مشاهده مي‌شود.

كارشناس ناظر اداره‌كل منابع طبيعي غرب مازندران ادامه داد: طرح‌جنگلداري حسن‌آباد،سه الي چهار سال تهيه شده است و اين منطقه حفاظت شده وذخيره گاهي ، تا پيش از اين ، طرح مدون نداشت.

وي تاكيد كرد: ‪ ۹۰درصد آسيب‌ها و تخريب‌هايي كه به زربين‌هاي حسن آباد وارد شده، بر اثر نداشتن طرح جنگلداري و ‪ ۱۰درصد آن تخريب روستاييان بوده است.

اين كارشناس ارشد جنگلداري گفت: دراداره طرح جنگلداري حسن‌آباد، بايد به مسائل اجتماعي و اقتصادي منطقه و رونق دادن به گردشگري توجه شود.

تقي پور افزود: به دليل سخت‌گذربودن عمومي منطقه، لازم‌است جاده‌هايي ساخته و مسائل مربوط به نگهداشت جنگل، نظير جلوگيري از آتش سوزي و قاچاق چوب، در نظر گرفته شود.

كارشناس ناظر اداره‌كل منابع طبيعي غرب مازندران اظهار داشت: چون خاك منطقه، آهكي است و براثر بارندگي شسته مي‌شود،برنامه‌هاي آبخيزداري هم بايد جدي گرفته شود.

وي درباره برداشت علمي چوب زربين در حسن‌آباد گفت: هم‌اكنون درختان باد- افتاده، جمع‌آوري و استفاده مي‌شود ولي قطع درخت، منع قانوني دارد.

تقي پور اضافه كرد : به نظر من، گاهي لازم است كه برخي پايه‌هاي زربين قطع شود و بهتر است اين منع قانوني، پس از فراهم شدن مقدمات، برطرف شود.

براي حفظ گونه زربين، ذخيره‌گاه حسن‌آباد چالوس در نزديكي جاده كندوان ، به مساحت هفت هزار و ‪ ۳۹۷هكتار و با هسته مركزي دو هزار و ‪ ۷۰۰هكتار در نظر گرفته شده است.

همچنين در ذخيره‌گاه " سيدان" استان گيلان با مساحت ‪ ۳۰۰هكتار و ذخيره‌گاه " زربين گل" استان گلستان با مساحت ‪ ۱۱۵هكتار، از اين گونه محافظت مي‌شود.

در جنگل‌هاي ‪ ۱/۸ميليون هكتاري شمال ايران كه يك درصد آن به صورت ذخيره گاه اداره مي‌شود، ‪ ۸۰گونه درختي و ‪ ۵۰گونه درختچه‌اي وجود دارد

منبع:. 

ايرنا ۸۵/۰۸/۲۳

---> ايرنا.علمي.جنگلها.درخت.زربين.كارشناس

  

 

 


کلمات کلیدی:
 
شما هم مارا ياری کنيد
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ 

با سلام خدمت تک تک بازدید کنندگان

۱)با توجه به انکه در مطالب قبلی هم تمایل خود را بر انتشار مطالب خوانندگان و ارتباط بازدید کنندگان با بنده ودریافت نظرات با بنده اعلام کرده بودم دوباره اعلام می دارم که منتظر نظرات و پیشنهادات و مطالبتان هستم .

۲)اگر مایلید با هم همکاری داشته باشیم و در علوم چوب و کاغذ به خصوص علوم کاغذ اطلااتی دارید یا تحصیلاتی دارید خوشحال می شوم به من اطلاع دهید شاید در موارد بعدی از همکاری شما سود بریم . خواهشمندم این بار را هم نظر بدهید.

   آدرس میل وبلاگ در یاهو  ut84wap@yahoo.com

daneshjowood@yahoo.com

 لینک به میل یاهو                   لینک به  gmail     


کلمات کلیدی:
 
گزارشی کوتاه از نمايشگاه صنايع چوب اصفهان
ساعت ٤:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ 

آخرین نمایشگاه از دسته نمایشگاه های صنایع چوب و کاغذ ایران در سال جاری با شرکت چند شرکت در محل نمایشگاه های اصفهان در فاصله ۲ تا ۵ اسفند برگزار شد و رو به پایان است.

این نمایشگاه که بیبشتر به صنایع مربوط به مبلمان مربوط می بود در فضایی مناسب برگزار شد به نظر حقیر این نمایشگاه هم مثل نمایشگاه های دیگر دیگر صنایع چوب در چند وقتی که من در جستجوی این نمایشگاه ها بودم نمایشگاه مبلامن بوده تا صنایع چوب و در این میان علوم کاغذ چه مظلوم می نماید .

به هر حال نمایشگاه از چند بخش از جمله بخش ماشین آلات صنایع چوب و بخش مبلمان و تا حدی مواد اولیه تشکیل و طی این سه روز توسط غرفه داران  به بازدید کنندگان که هم از عوام مردم و هم اهل فن( تولید کنندگان کوچک منطقه ای )و دانشجویان بودند به معرفی محصولات خود می پرداختند .

اما نمایشگاه و جو حاکم بر آن نشان می داد که این نمایشگاه  هم جای کار بیشتری دارد و هم مورد استقبال خوب بازدید کنندگان( از جمله دانش آموزان )که از فضای نمایشگاهی مناسب و تخصصی هم در ضمینه تولید و هم قطعات و ابزار  در منطقه رنج می برند و به دلایل مختلف از جمله دوری مسافت و عدم آشنایی و مشغله کاری و... نمی توانند به شهرها ی دیگر از جمله تهران  سفر کنند مناسب می نمود.


کلمات کلیدی:
 
چگونگی ترتيب نمايش وپیدا کردن اطلاعات
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ 

در هنگام مراجعه به پایگاه و استفاده از اطلاعات آن‌ـ  اطلاعات و مقالات بر اساس آخرین زمان ارسال در سایت نمایش داده می شود لزا برای مطالعه یک مطلب در پایگاه برای یافتن مطالب ابتدایی مقاله ای به آرشیو مطالب و مطالب قبلی پایگاه مراجعه  یا در قسمت جستجو عنوان مطلب مورد نظر را تایپ و جستجو کنید ویا از قسمت لینکستان روی همین عنوان ( چگونگی ترتیب مطالب )کلیک ومطلب مورد نظر را بیابید. 

با تشکر مدیریت پایگاه

چراut-wap ايجاد شد
عضویت در پایگاه
چگونگی نمايش ترتيب اطلاعات
لیست مقالات
معرق 1
معرق 2
کوتاه در مورد کاغذ
1 رنگ کاری
2رنگ کاری
3رنگ کاری
شيمی کاغذ
زربین
زراعت چوب
موریانه و چوب
فناوری نانو و کاربرد در علوم چوب و کاغذ
گزارشی کوتاه از نمايشگاه صنايع چوب اصفهان

 تأثير فناوري‌نانو بر آينده صنعت کاغذ (قسمت دوم) 

ويژگيهاي چوبهاي مختلف مورد مصرف در مبل سازي 


کلمات کلیدی:
 
رنگ‌کاری ۳
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

.............طبقه بندی رنگ‌ها

 

 

 

رنگهای خنثی:

 

این رابطها همان رنگهای خنثی هستند . رنگهای خنثی درست مثل یک پل، از زمستان به بهار یا از رنگهای گرم به رنگهای سرد عمل می کنند . رنگهای خنثی مثل رنگ خاکستری به محض اینکه در کنار رنگهای دیگر قرار می گیرند باعث ایجادوجد و هیجان می شوند . مثلاً وقتی رنگ خاکستری در کنار رنگ قرمز می آید باعث ایجاد هیجان می شود. اما این هیجان ایجاد شده به اندازه ء‌رنگ قرمز نیست بلکه تعدیل شده آن است .

 

 

 

به طور خلاصه رنگهای خنثی تعدیل کننده رنگهای گرم بوده و از شدت آنها می‌کاهند. همچنین این رنگها تعدیل کننده رنگهای سرد نیز بوده و ا زشدت سرما و بی حس و حالی آنها می کاهند . به عبارت دیگر رنگهای خنثی پلی هستند بین رنگهای سرد و گرم و هر زمانی که در کنار رنگهای دیگر قرار بگیرند باعث تعدیل آنها می شوند . رنگ های خاکستری خیلی سریع با تضاد های شدید و خشن خو گرفته و نیروی آنها را جذب می کنند. به طوری که این تضادها دیگر آن پختگی سابق راندارند و متعادل تر می شوند.

 

 

 

رنگهای دوران کلاسیک با رنگهای امروزی کاملاً متفاوت هستند چون زمان ومکان ، علم و تکنولوژی، ابداعات و اختراعات بشر و شناخت او نسبت به زبان و مسایل علمی، هنری تغییر پیدا کرده است. درکارهای گرافیکی عامل جذابیت رنگ و خالص بودن آن اهمیت فراوانی دارد . بنابراین در کارهای گرافیکی کاربرد رنگهای اصلی و خالص حسن کار محسوب می شود. اما در چیدمان داخلی منزل کاربرد رنگهای پخته و خنثی مناسب تر است . مثلاً‌در رنگ آمیزی مبلمان معمولاً رنگ سبز اصلی بکار نمی رود بلکه این سبز مایل به حنایی و به صورت ترکیب با رنگ قرمز است .

 

 

به نظر دلاکروا رنگ های خنثی (خاکستری) تخریب کنندهء‌رنگهای دیگر محسوب می شوند .

 

 

 

مناسب ترین تمرین برای شروع کار در زمینه کاربرد رنگها ، پر نمودن فاصله دو رنگ با دوازده درجه مختلف رنگی است . در دایره رنگ هر چه به طرف داخل پیش می رویم می بینیم که رنگها دیگر آن شفافیت و خلوص اولیه را ندارند و کم کم پخته تر و متعادل تر می شود .در آثارنقاشان سبک امپرسیونیسم ، کاربرد رنگهای خنثی و ترکیب آنها با رنگهای اصلی را می توان به وفور مشاهده نمود. استفاده از ضربه های قلم مو بر روی بوم ،وسیله ای است که با آن نقاشان امپرسیونیست به صورت مداوم نور را بر روی اجسام خلق می کند .

 

 

ترکیبات رنگهای خنثی و اصلی در آثار نقاشان :

 

در بسیاری از آثار نقاشان بزرگ همچون ماتیس ، سورا ، مونه و … می توان ترکیبات بدیع رنگهای اصلی و خنثی را مشاهده نمود .

 

 

 

هر گاه رنگهای خالص با رنگهای سفید و سیاه ترکیب شوند از روشنی و شفافیت آنها کاسته می شوند. نقاشان کنتستراکتیویسم ازترکیب رنگهای سیاه و سفید که باعث تولید رنگ خاکستری می شوند به صورت آبستراکت (گردش رنگ در فضا) استفاده نموده اند .

 

 

 

اگر به حجمهای بسیار تزیینی و کاربردی منزل نگاه کنیم متوجه می شویم که از جمله این حجمها درب و پنجره است . امروزه برای ارزانتر کردن هزینه ها درب و پنجره ها را از فیبر و نئوپان و تخته های سه لایی می باشد و روی آنها را با چوب می‌پوشانند .

 

(مطالب فوق برگرفنه از یک وبلاگ صنایع چوب است که نام و آدرس آن را فراموش نموده ام - با تغییر)

 

 

......... ادامه دارد.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
 
لينک به تصاوير
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

برای دیدن تصاویر روی لینک های زیر کلیک کنید

لینک ۱

لینک ۲


کلمات کلیدی:
 
رنگ‌کاری ۲
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

همان طورکه در جلسات قبل اشاره کردیم کاربرد رنگهای سرد احساس سرما و در خود فرو رفتن را به افراد القاء می کنند و کاربرد رنگهای گرم احساس وجد و هیجان را تشدید می کنند .

 

گاهی مشاهده می شودکه وقتی رنگهای سرد و گرم را درکنار هم قرار می دهیم این توازن و بالانس در دید بصری به خوبی مشاهده نمی شود . به همین دلیل برای از بین بردن فاصله و شکاف میان رنگهای گرم و سرد احتیاج به یک رابطی داریم تا احساس ملایم تری بوجود آید . 

 

 

کارهایی که قبل از رنگ کاری باید انجام داد :

 

 

بتونه کاری: 

 

                   ابتدا سطوح چوب را با انواع بتونه ، بتونه کاری می‌کنیم . انتخاب بتونه به نوع رنگی که استفاده می‌کنیم بستـگی دارد . با این کار تمام خـلـل و فرج و ترک‌های سطحی را پر می‌کند و سطحی صاف و هموار را بوجود می‌آورد .

 

 

سنباده زنی: 

 

          در این قسمت بتونه هایی که به چوب زده‌ایم را سنباده می‌زنیم تا به سطح چوب برسیم . هدف از این کار این است که فقط بر میان خلل و فرج و ترک‌ها و شیارها بتونه بماند و روی سطح بتونه‌ای باقی نماند ، چون باعث افزایش اندازه قطعه چوبی می‌شود . 

 

 

رنگ زدن: 

 

در این قسمت ، عمل اصلی که همان رنگ زدن است با انواع وسایل ( قلمو ، پارچه پرزدار و ) انجام می‌شود . این قسمت مهمترین قسمت است که باید به دقت انجام شود. مثلاً نباید به یک قسمت آنقدر رنگ بزنیم که شرّه کند و در قسمتی کمتر رنگ بزنیم که زیر رنگ دیده شود . معمولاً رنگ را در دو نوع نوبت ( دو دست ) به قطعه چوب می‌زنند . دست اول برای رنگ‌آمیزی کلی کار و دست دوم نیز که به کل زده می‌شود کاستی‌های رنگ را در قسمت‌های مختلف برطرف می‌کند .

 

(مطالب فوق برگرفنه از یک وبلاگ صنایع چوب است که نام و آدرس آن را فراموش نموده ام)

 

 ادامه دارد

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
 
رنگ‌کاری
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

رنگ کاری چوب به دلایل مختلفی انجام می‌شود ، که مهمترین آنها عبارتند از: زیبایی ، پنهان شدن معایب ، قسمت‌های خراب و زشت ، جلوگیری از نفوذ حشرات موذی ، رطوبت ، حفاظت در مقابل صدمات و .

 

برای رنگ آمیزی ، رنگ‌های مختلفی وجود دارند که بسته به نوع رنگ آمیزی انتخاب می‌شوند . برای مثال اگر چوبی که می‌خواهیم رنگ کنیم خوش نقش باشد و بخواهیم نقوش آن به چشم بیاید باید از رنگ‌های روشن که زیر آن دیده می‌شود استفاده کرد و اگر بخواهیم چوبی که نقوش جالبی ندارد و بتونه هم شده است را رنگ کنیم باید از رنگ‌هایی استفاده کنیم که سطح کار را طوری بپوشانند که زیر کار دیده نشود .

 

 

 

اگر در طبیعت رنگی وجود نداشت استحکام و قدرت بینایی انسان از بین می رفت و یکنواختی و کسالت ایجاد شده و از تماشای طبیعت لذتی نمی بردیم .

 

 

 

رنسانس در اواسط قرن پانزدهم باعث ایجاد تحولات بسیاری در عرصه پرسپکتیو رشته های مختلف معماری ، نقاشی ، علم مناظر و مزایا گردید . در گذشته به همهء‌افراد اجازه داده نمی شد تا وارد حرفه نقاشی شوند و فرد باید حتماً مراحل و مراتبی را طی می کرد تا بتواند به این حرفه وارد شود و ازمحضر اساتید بهره برد. یکی از آن سلسله مراتب مبحث آناتومی و دیگری مبحث رنگ است . بیشترین کاربرد رنگ در طبیعت قابل رؤیت نمودن اشیاء‌می باشد . وقتی دو شیء یا دو فرم هم رنگ یا دارای نهایت کنتراست یا دوشیء دارای حالت مکمل و یا دو شیء دارای رنگهای ملایم را کنار هم قرار می دهیم چیزی که از لحاظ بصری می بینیم یکسان نیست. اگر در مکانی از نهایت کنتراست هااستفاده شود در آن مکان اغتشاش بوجود می آید . اصولاً کنتراست های شدیدباعث ایجاد اغتشاش ذهنی می گردند و باید رابطی در جهت تعدیل و هماهنگی آنها وجود داشته باشد .

 

در امور گرافیکی بیشتر از فرم های هندسی بهره گرفته و فضاهای مثبت و منفی را مد نظر قرار می دهند . در چیدمان ومعماری داخلی منزل ، چون افراد از کار روزمره به خانه باز می گردند و نیاز به آرامش و تسکین خاطر دارند کاربرد رنگهای گرم و تند و فرمهای با برشهای تند و تیز باعث ایجاد آزار واذیت بصری و گرفتن آرامش از افراد می شوند . به عبارت دیگر در فضاهای داخل منزل و طراحی دکوراسیون داخلی باید سعی شود که از فرمهای تیز و خشن و رنگهای خیلی گرم به مقدار زیاد استفاده نشود. معمولاً برای چیدمان داخلی رنگ های ملایم واز نظر ارزشی زیر شصت درصد بکار برده می شود . 

 

(مطالب فوق برگرفنه از یک وبلاگ صنایع چوب است که نام و آدرس آن را فراموش نموده ام-با اندکی تغییر)

 

  ادامه دارد

 

 

 

 


کلمات کلیدی:
 
يک تصویر ميکروسکوپي
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

روی لینک زیر کلیک کنید تا یک تصویر ماکروسکوپی چوب ببینید.

تصویر میکروسکوپی


کلمات کلیدی:
 
شيمی کاغذ
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

شیمی کاغذ Kamyararyana

دید کلی
برخلاف این تصور که تولید کاغذ اساسا یک فرآیند مکانیکی است، در این فرآیند ، پدیده‌های شیمیایی نقش برجسته‌ای دارند. از تبدیل چوب به خمیر کاغذ گرفته تا تشکیل کاغذ ، اصول شیمیایی دخالت آشکاری دارند. لیگنین زدایی از یک منبع گیاهی مناسب ، معمولا چوب ، یک فرآیند شیمیایی ناهمگن است که در دما و فشار زیاد انجام می‌شود.

دامنه شیمی کاغذ ، وسیع و جالب است شامل مباحثی از قبیل شیمی کربوهیدراتها ، رنگدانه‌های معدنی ، رزینهای آلی طبیعی و سنتزی و افزودنیهای پلیمری متعدد می‌باشد. در فرآیند تشکیل نیز تا حد زیادی شیمی کلوئید و شیمی سطح دخالت دارد. نقش پلیمر ، شیمی محیط زیست و شیمی تجزیه را نیز نباید فراموش کرد.

ترکیب شیمیایی کاغذ
از آنجا که کاغذ از الیافی ساخته می‌شود که قبلا تحت تاثیر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی قرار گرفته‌اند، سلولهای گیاهی حاصل از ترکیب شیمیایی ثابتی نسبت به ساختار منابع گیاهی اولیه برخوردار نیستند. سلولهای گیاهی عمدتا از پلیمرهای کربوهیدراتی آغشته شده به مقادیر مختلف لیگنین (یک ترکیب پلیمری آروماتیک که میزان آن با افزایش سن گیاه افزایش می‌یابد و در حین فرآیند لیگنینی شدن تولید می‌گردد) تشکیل شده‌اند. بخش کربو هیدراتی سلول بطور عمده از پلی ساکارید سلولز تشکیل شده است. بخشی از این ترکیبات شامل پلی ساکاریدهای غیر ساختمانی با وزن مولکولی کم به نام همی سلولز هستند، که نقش بسیار مهمی در خصوصیات خمیر و کاغذ دارند.

به نظر می‌رسید که با توجه به نام همی سلولزها ، این ترکیبات با سلولز ارتباط داشته باشند و به روش مشابهی با سلولز بیوسنتز شده باشند. اما در حال حاضر بخوبی مشخص شده است که این پلی ساکاریدها به روش متفاوتی بیوسنتز شده باشند. اما در حال حاضر به خوبی مشخص شده است که این پلی ساکاریدها به روش متفاوتی بیوسنتز می‌شوند و نقش ویژه‌ای در دیواره سلول گیاهان ایفا می‌کنند. علاوه بر این ترکیبات مهم ، مقادیر کمی از مواد آلی قابل استخراج و مقادر بسیار کمی از مواد معدنی نیز در دیواره سلولی الیاف وجود دارد.


سلولز (%) همی سلولزها (%) لیگنین(%) مواد عصاره‌ای و اندک (%)
سوزنی برگان 40 تا 45 20 25 تا 35 10>
پهن برگان 40 تا 45 15 تا 35 17 تا 25 10>

ترکیب کلی استخراج الیاف گیاهی از نظر درصد کربن ، هیدروژن و اکسیژن بسته به درجه لیگنین شدن متغیر است. میزان این عناصر برای چوب حدود 50% کربن ، 6% هیدروژن و 44% اکسیژن است. از آنجایی که ترکیب عنصری کربوهیدراتها کم و بیش به صورت CH2O)n) است، میزان کربن موجود تقریبا حدود 40% است. لیگنین یک ترکیب آروماتیک با فرمول تقریبی C10H11O4 می‌باشد. بنابراین ، میزان کربن آن بطور متوسط حدود 65 - 60% است.

سلولز
سلولز مهمترین ترکیب ساختاری دیواره‌های سلول است و بعد از حذف لیگنین و انواع دیگر مواد استخراجی نیز مهمترین ترکیب ساختاری کاغذ محسوب می‌شود. از نظر شیمیایی ، سلولز یک پلیمر دارای ساختمان میکرو فیبریلی شبه بلوری متشکل از واحدهای D-β گلوکوپیرانوزی با اتصالات (4 <---- 1) گلیکوزیدی است. همچون بسیاری از پلی ساکاریدها ، سلولز پلیمری بسپاشیده با وزن مولکولی زیاد است. بسته به نوع منبع سلولزی، درجه پلیمریزاسیون سلولز از 10000 تا 15000 متفاوت است.

سلولز 100% بلوری شناخته نشده است، اما ساختمان سلولز دارای یک بخش بلوری و یک بخش غیر بلوری یا بی‌شکل است. درجه بلورینگی بستگی به منشاء سلولز دارد. سلولز پنبه و انواع جلبکها مانند والونیا درجه بلورینگی بسیار بالایی است. در حالیکه سلولز چوب درجه بلورینگی پایینی دارد. سلولز بوسیله باکتریها نیز تولید می‌گردد که البته به عنوان منابع سلولزی برای کاغذ کاربردی ندارند.

همی سلولزها
همی سلولزها گروهی از پلی ساکاریدهای غیر ساختاری با وزن مولکولی کم و اغلب ناهمگن هستند که ارتباطی با سلولز نداشته و از راه بیوسنتز متفاوتی تولید می‌شوند. نام همی سلولزها نشان دهنده ارتباط یا نزدیکی آنها با سلولز نیست. نقش همی سلولزها در دیوراه سلول بخوبی شناخته شده نیست، اما وزن مولکولی خیلی کم آنها نمی‌تواند همی سلولزها را به عنوان یک پلیمر ساختاری مطرح کند (درجه پلیمریزاسیون آنها بین 150 - 200 است).

تحقیقات نظری در این زمینه نشان می‌دهد که همی سلولزها ممکن است نقشی در انتقال آب داشته باشند. همی سلولزها معمولا از واحدهای مونومری هگزوزی مثل D- گلوکوپیرانوز ، D- مانوپیرانوز و D- گالاکتوپیرانوز و واحدهای پنتوزی مثل D- زایلو پیرانوز و –L آرابینوفورانوز تشکیل شده‌اند. بخش قابل توجهی از همی سلولزها حتی بعد از لیگنین زدایی شیمیایی ، در خمیر کاغذ باقی می‌مانند. مهمترین همی سلولز موجود در سوزنی برگان گالاکتو گلوکومانان است که حدود 20% از وزن خشک چوب را تشکیل می‌دهد.

لیگنین
لیگنین ، پلیمری آروماتیک با ساختاری بسیار پیچیده است. تقریبا کلیه خصویات لیگنین در کاربردهای کاغذ سازی نقش منفی دارند و کاغذهای با کیفیت خوب از الیافی ساخته می‌شود که تقریبا عاری از لیگنین هستند. لیگنین سبب شکننده شدن کاغذ می‌شود و به دلیل اکسایش نوری و تشکیل گروههای رنگی سبب افزایش زردی و تیرگی کاغذ می‌شود. کاغذ روزنامه مثال خوبی در این زمینه است و بطور کلی کلیه خمیرهای مکانیکی که در آنها مقدار زیادی لیگنین وجود دارد، چنین اثرهایی را نشان می‌دهد.

رزینها و مواد استخراجی
چوب حاوی مقدار کمی (کمتر از 5%) از ترکیباتی است که توسط حلالهای آلی مثل اتانول یا دی کلرومتان قابل استخراج هستند. میزان این ترکیبات در پهن برگان و سوزنی برگان و در بین گونه‌های مختلف چوبی متفاوت است. اگر چه این ترکیبات ممکن است در حین فرآیندهای شیمیایی تهیه خمیر کاغذ حذف شوند، اما همیشه مقداری از آنها در کاغذ باقی می‌ماند. ترکیب شیمیایی این مواد بسیار متغیر است و شامل آلکانها ، آلکنها ، اسیدهای چرب (اشباع یا غیز اشباع) ، استرهای گلیسرول ، مومها ، اسیدهای رزینی ، ترپنها و ترکیبات فنولی هستند.

میزان باقیمانده این ترکیبات این ترکیبات در خمیر و کاغذ بستگی به فرآیند تهیه خمیر مورد استفاده دارد. در مجموع ، ترکیبات اسیدی مثل اسیدهای چرب و رزینی در محیط قلیایی براحتی از طریق تبدیل شدن به نمکهای محلول حل می‌گردند، اما در خمیر سازی اسیدی ، این ترکیبات براحتی قابل حل و خارج سازی نیستند. چندین محصول فرعی مفید در عملیات خمیر سازی از مواد استخراجی قابل استحصال است که مهمترین آنها شامل تربانتین و روغن تال است. تربانتین مخلوطی از هیدروکربنهای دو حلقه‌ای با فرمول C10H16 است که ترکیبات عمده آن α و β- پنن است.

این ترکیبها به صورت محصولات فرعی فرار با بازده 5-4 لیتر به ازای هر تن چوب (کاج) قابل استحصال بوده و به عنوان حلال مور استفاده اند. روغن تال عمدتا از اسیدهای رزینی به همراه حدود 10% ترکیبات خنثی تشکیل شده است. این اسیدها از نظر ساختمانی ایزومرهای اسید آبیتیک هستند و به عنوان مواد افزودنی شیمیایی و مواد آهارزنی در تهیه کاغذ مصرف می‌شوند .


کلمات کلیدی:
 
چند عکس از مبلمان وصنايع چوب
ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ 


کلمات کلیدی:
 
معرق قسمت ۲
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ 

ابزار

ابزار کاری که در کارگاه معرق به کار می‌رود عبارت‌اند از:

اره دست – اره چوب بر – اره فلز – پرس دستی (پیچ دستی) – پیشکار – تیزک – چکش – سوهان تخت – سوهان چوب ساب – کمان اره – رنده دستی- سنگ نفت – گازانبر – لیسه – ماشین پرداخت – مته دستی – میخ

مواد اولیه

برای معرق کاری، وجود انواع چوب با تنوع رنگی ضرورت دارد و در انتخاب چوب باید مواردی چون استحکام و خشک بودن چوب و قابلیت اره شدن و رنده شدن را در نظر گرفت. هم چنین از صدف، عاج، فلزات در معرق استفاده می‌شود. --

مراحل اجرای یک طرح معرق

تخته پشت کار را به اندازه طرح مورد نظر انتخاب کرده، به روی آن یک ورق از نایلون قرار می‌‌دهند، انگاه طرح و نقشه مورد نظر را بر روی کاغذ آورده و به وسیله چسب مایع آن را بر روی تخته سه لایی می‌‌چسبانند، پس از آن تکه‌های مختلف طرح با اره مویی بریده شده قطعات مختلف آن را به وسیله میخ سایه بر روی تخته زمینه به طورموقت نصب می‌کنند. آنگاه قطعات طرح را جداگانه بر روی چوب‌ها با رنگ‌های مورد نظر به وسیله همان میخ سایه نصب کرده و روی چوب پیشکار قرار داده و به وسیله اره مویی دور طرح را روی تخته بریده و حال قطعه چوب بریده شده را در جای خود مطابق نقشه روی تخته پیشکار به وسیله میخ سایه موقتا" نصب می‌کنند. بدین ترتیب با این روش همه نقش‌های خرد شده را از رنگ‌های مختلف چوب، صدف و عاج تهیه و جایگزین مدل می‌کنند. هنگامی که تمام چوب‌های رنگی جایگزینی طرح اولیه شده، چسبی از سریشم و پودر امرا تهیه کرده و به وسیله انگشت سبابه روی تمام شیارهای بین تکه‌های قرار می‌‌دهند. به این طریق تمام شیارهای بین نقوش پر می‌شود و قطعات به طور کامل به هم چسبیده و ثابت می‌شود. دراین مرحله میخ‌های سایه را از روی طرحها بر می‌‌دارند و آنگاه نوبت به نایلونی می‌‌رسد که قبلا" در زیر کار و روی تخته پشت کار قرار داده شده بود، آن را نیز برداشته و نقش‌های چسبیده شده را بر می‌‌گردانند و پشت آنها را سمباده نرم می‌‌زنند. در نتیجه چسب‌هایی که از میان شیارها به پشت کار نفوذ کرده، پاک می‌شود. حال سطح تخته پشت کار را به وسیله کاردک به چسب گرم آغشته کرده، نقشه معرق شده را روی آن می‌‌چسبانند و برای ثابت نگاه داشتن آن دو میخ سنجاقی در بالا و پایین آن نصب می‌کنند. در این مرحله لایه‌ای از نایلون و قطعه‌ای از نمد یا پتوی ضخیم را روی نقشه معرق شده قرار داده ترکیب فوق را در میان دستگاه پرس گذاشته، تحت فشار می‌‌دهند و بعد از گونیا کردن تابلو، اضلاع آن را رنده می‌کنند. سطح تابلو رابه دلیل متفاوت بودن ضخامت چوبهای صنعتی، با ماشین سمباده می‌‌سایند تا یکنواخت و صیقلی شود. حال محیط تابلو را به وسلیه نوار چسب کاغذی به طریقی که 2 یا 3 میلیمتر آن از سطح تابلو بالاتر قرار گیرد چسبانده مخلوط پلی استر آماده شده را به طور یکنواخت روی صفحه مورد نظر می‌‌ریزند تا کاملا" سطح را بپوشاند. بعد از خشک شدن پلی استر به وسیله سمباده لرزان آن را می‌‌سایند تا رنگ چوب از زیر پلی استر ظاهر شود و مجددا" برای شفافیت بیشتر، قشری از پلی استر شفاف بر آن پاشیده و سمباده می‌‌زنند. در پایان به وسیله دستگاه پرداخت و مواد جلا دهنده سطح کار را پرداخت می‌کنند.

منبت

هنر کنده کاری نقوش به روی چوب را منبت گویند. قابل توجه است که منبت می‌تواند به صورت یک تکه یا چند تکه انجام شود هرگاه منبت کاری بر روی چوب بزرگ یک تکه انجام شود، منبت یک تکه و هرگاه منبت کاری بر روی تکه‌های کوچکی انجام شود، منبت چند تکه خواهد بود. منبت بر حسب نوع برجستگی که در کار آن به وجود می‌آید به پنج دسته تقسیم می‌گردد: منبت کم بر جسته، منبت نیم برجسته، منبت تمام برجسته، پیکره، قلم زنی بر روی چوب

ابزار کار

مغار: وسیله‌ای است برای تراشیدن چوب که انواع آن در ذیل نام برده شده مغار کبریتی- مغار تخت یا صاف – مغار نیم باز – مغار [گلویی] – مغار شفره کلیه مغارهای نامبرده دارای خمیده یا کج نیز هستند که در جاهایی که امکان استفاده از مغار صاف نباشد، از مغار کج استفاده می‌شود.

سوهان: برای ساییدن چوب و دیگر ابزار منبت کاری به کار می‌رود و انواع آن شامل موارد زیر می‌شود. سوهان دو سر صاف – سوهان دو سر کج – سوهان سه پهلوی سه گوش- سوهان سه پهلوی صاف – سوهان نیم گرد – سوهان دم کاردی – سوهان دم موشی – سوهان گرد – چوب ساب

مواد اولیه

شامل: 1- چوب‌های محکم و بدون گره که برای این منظور چوب‌های آبنوس، بقم، شمشاد، فوفل، عناب، و گردو و .... از همه مناسب تر هستند.

2- عاج، صدف و استخوان

روش کار

ابتدا طرح بر روی زمینه چوب منتقل می‌شود و با بستن کار به گیره دستی هنرمند شروع به کار کرده و ابتدا خطوط محیطی طرح با مغار مشخص می‌شود سپس بابرداشتن زمینه کار به صورت یکنواخت و به وسیله مغارهای مختلف منبت کار روی چوب ادامه پیدا می‌کند. پس از پایان کار منبت کاری، سطوح کار با سنباده بسیار نرم، صاف و صیقلی می‌شود. در مرحله به سطح کار روغن با پلی استر زده می‌شود تا چوب بر اثر مرور زمان ترک نخورد و در مقابل رطوبت مقاوم باشد.

انواع منبت

از انواع منبت می‌توان نمونه‌های زیر را نام برد:

منبت کمی بر جسته: نوعی از منبت است که در آن هنرمند منبت کاری خود را به حدی برساند که نقش برجسته‌ای که به وجود آورده از سطح زمینه کار بیرون نیاید و هم سطح حاشیه اطراف کار باشد. منبت بر جسته: شیوه کار این گونه که مراحل منبت یک چوب را تا آنجا پیش می‌‌بریم که برجستگی‌های طرح از رویه کار کاملا" بیرون خواهد زد. پیکره: هنرمند طرح خود را بر روی حجمی از چوب به شیوه‌های چسباندن، فوکپی، یا از طریق کاغذ کاربن یا طراحی مستقیم بر روی چوب انتقال می‌‌دهد، آنگاه از برجسته‌ترین قسمت طرح کار خود را آغاز می‌کند و توسط مغارهای و لوازم رایج در این زمینه مشغول کنده کاری بر روی چوب می‌شود. در تمام کار، طرح به صورت کاملا" بر جسته و دارای حجم چوب از داخل بیرون آمده و اطراف آن خالی از هر گونه چوب خواهد بود.

مختصری از کارگاه منبت و معرق

سابقه فعالیت کارگاه معرق ومنبت به سال 1309 می‌‌رسد در ابتدا سرپرستی کارگاه را استاد احمد امامی به عهده داشتند. پس از ایشان استادان دیگری همچون علی امامی، آقایان ویزایی، گودرزی و عطا الله حاج غلامعلی سرپرستی کارگاه را به عهده داشتند. در طول این مدت آثار بر جسته و چشم گیری ر کارگاه ساخته شد که در نمایشگاههای مختلف شرکت داشته اند. از سال 1370 استاد کمال میر طیبی سرپرست کارگاه می‌‌باشند. از هنرمندانی که درکارگاه فعالیت داشته‌اند عبارت‌اند از :

پرویز زابلی- عباس شهمیرزادی – حسین اعیان – عباس امین – قاسم شهریه – محمد علی شیرازی – حسن احیائی- شاپور گودرزی – اکبر حاج قاسمی – حسن خلج – اکبر سریری – مهدی طوسی – جمشید پورگلی – منوچهر زنگنه – محمد حسن زاده خسرو ذوالقرانیان – جعفر سخواجه شیرانی – حسن رضا هاشمی طاهری – فرانک امیر کبیریان – مریم الیاس زاده – رضوان انصاریون – گلاره خلیلیان – افسانه اسلیمی- علی اصغر آبشاری – ریحانه زمان – داود ملایی اونجی – فاطمه میر طیبی


کلمات کلیدی:
 
زراعت چوب، طرحي با هزار دغدغه
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٥ 

dw

منابع طبيعی - اسدالله افلاكي:
سازمان جنگل‌ها و مراتع، طرح موسوم به زراعت چوب را از سال 83 تا كنون در دست اجرا دارد.

براساس اين طرح، درختان از همان ابتدا به قصد بريدن، كاشته مي‌شوند و پهنه‌هاي مورد استفاده، جنگل‌هاي دست‌كاشت و جديد خواهند بود. تا اينجاي كار، طرح، طرح خوبي به نظر مي‌رسد؛ به ويژه اگر باعث كاهش فشار بر منابع جنگلي شود مي‌توان از آن به عنوان راهي براي حفظ جنگل‌ها هم ياد كرد.

اما در عمل تجربه نشان داده است تاجران چوب به تدريج سر از محدوده جنگل‌هاي طبيعي درمي‌آورند و از سوي ديگر كنترل حريم جنگل‌ها به واسطه گسترش فعاليت تاجران چوب دشوار مي‌شود. سؤال اساسي از كارشناسان اين است كه آيا واقعاً در كشور خشكي مثل ايران اين همه تلاش براي توسعه تجارت چوب ضرورت دارد يا نه؟ 

دكتر پيمان يوسفي- مديركل جنگل‌هاي خارج از شمال- در گفت‌وگو با همشهري، زراعت چوب را يكي از طرح‌هاي موفق سازمان جنگل‌ها و مراتع ذكر كرد و گفت: اين طرح در راستاي سياست‌هاي سازمان در سال 83 به مرحله اجرا درآمد تا از اين طريق بخشي از نياز سالانه چوب كشور كه 12 ميليون متر مكعب تخمين زده شده است تأمين شود.

يوسفي در خصوص ضرورت اجراي طرح زراعت چوب تصريح كرد: واردات چوب يكي از شيوه‌هايي است كه مي‌تواند در حفظ جنگل‌ها و كاهش برداشت چوب مجاز و غيرمجاز از اين عرصه‌ها مؤثر باشد. اما راهكار ديگري كه ارزآوري و اشتغالزايي در پي دارد. زراعت چوب است و از همين رو، اين طرح از يك سو، با استقبال خوب مردم و از سوي ديگر با استقبال دست‌اندركاران و كارخانه‌داران توليدات چوبي مواجه گرديد، به طوري كه درحال حاضر، كارخانه‌داران صنايع چوبي، با مراجعه به مجريان طرح زراعت چوب، چوب‌ها را پيش خريد مي‌كنند و اين نشان دهنده موفقيت اين طرح است.

يوسفي با اشاره به اين كه تسهيلات بسيار خوبي از جمله تسهيلات بانكي براي اجراي طرح زراعت چوب در نظر گرفته شده است، افزود: سازمان جنگل‌ها در طول برنامه چهارم موظف به اجراي 100 هزار هكتار زراعت چوب بوده است كه براين اساس در سال 84 بايد 20 هزار هكتار از اراضي به كشت چوب اختصاص مي‌يافت در حالي كه اين ميزان به 21 هزار هكتار و بيش از ميزان تعهد سازمان رسيد.

وي ميزان مصرف سرانه چوب در جهان را 6 دهم متر مكعب ذكر كرد و گفت: در كشور ما ميزان مصرف سرانه چوب 2 دهم متر مكعب است كه نسبت به ميزان سرانه مصرف جهاني بسيار پايين است. از همين رو، براي توسعه توليد چوب و مصرف آن، براساس طرح‌هاي از پيش تعيين شده، 55 هزار هكتار از اراضي شمال و 95هزار هكتار از اراضي استان‌هاي خارج از شمال به زراعت چوب اختصاص يافته است كه در اراضي شمالي صنوبر و در استان‌هاي جنوبي انواع اكاليپتوس و گز كاشته شده است.

به گفته وي، با توجه به قابليت‌هاي موجود، در صورت تأمين اعتبار مي‌توان تا 500 هزار هكتار ديگر از اراضي كشور را به زراعت چوب اختصاص داد.

وي گفت: در حال حاضر، حدود 5 ميليون متر مكعب چوب از طريق واردات، توليد و برداشت از جنگل‌هاي تجاري تأمين مي‌شود. با اين همه 7 ميليون متر مكعب ديگر مورد نياز كشور است كه مي‌توان با توسعه طرح وزارت چوب بخش عمده آن را تأمين كرد. به ويژه آن كه در حال حاضر، حدود 50 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال از منابع متعارف و غيرمتعارف وجود دارد كه از اين ميزان حدود 6 ميليارد متر مكعب از رودخانه‌هاي مرزي بدون استفاده از كشور خارج مي‌شود يا به دريا مي‌ريزد كه مي‌توان با كاناليزه كردن، اين ميزان آب را به زراعت چوب اختصاص داد. افزون براين با بهينه كردن شيوه‌هاي آبياري سنتي مي‌توان از 65 درصد اتلاف آبي كه با اين شيوه هدر مي‌رود جلوگيري كرد.

وي مهم‌ترين مشكلات موجود در زمينه اجراي طرح زراعت چوب را قوانين دست و پاگير بانكي عنوان كرد و گفت: افزون بر 10 ميليارد تومان تسهيلات بانكي كه در سال جاري براي اين طرح اختصاص يافته، 500ميليون تومان نيز وام بلاعوض براي توليدكنندگان نهال در نظر گرفته شده است، از همين رو، انتظار مي‌رود با اطلاع‌رساني به موقع و همكاري بانك‌ها، در توليد چوب به نقطه مطلوبي برسيم.


کلمات کلیدی:
 
از daneshjowood
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٥ اسفند ۱۳۸٥ 

   معرق قسمت اول   

پیشینه 

در دوران قبل از اسلام قطعات بزرگ چوبی به عنوان بخشی از ساختمان به کار می‌‌رفته است. در این دوره چوب به عنوان یکی از فراوان‌ترین مصالح طبیعی نقش مهمی در ساخت ابزار فنی و کشاورزی و حتی وسایل خانگی ایفا می‌‌کرده است. از دوره سلوکیان آثار چندانی در دست نیست و آثار چوبی دوره اشکانی نیز تا حد زیادی شباهت به دوره هخامنشی دارد. در دوره ساسانی استفاده از کلافهای چوبی در ساختمان متداول می‌شود. در این دوره نوعی رویه‌کوبی مربع‌های چوبی انجام می‌‌شده که نقش هندسی و انتزاعی داشته است. نقوش عبارت بودند از نقوش انتزاعی، گیاه و حیوان و انسان.

مهم‌ترین وسایل چوبی که ساخت آنها در قرون اولیه اسلامی متداول بوده عبارت‌اند از کلبه‌ها و ساختمان‌های چوبی، کلافهای ساختمانی، ستون چوبی سقف‌های کاذب چوبی قابدار، وسایل به ساختمان مثل درب و پنجره، وسایل کاربردی مثل منبر، ابزار آلات صنعتی و کشاورزی.

در آثار چوبی دوره میانی اسلامی که مربوط به حدود قرون پنجم تا دهم هجری است اجزای ساختمان‌های چوبی مثل ستون و سقف، وسایل متصل به ساختمان مثل در، پنجره، نرده به میزان زیادی به چشم می‌‌خورد ولی آثار کوچک‌تر مثل جعبه، قاب، رحل، وسایل خانگی، ابزار آلات، وسایل جنگی و شکار نیز کم و بیش وجود دارد. بیشترین نقوشی که در منبت این دوران می‌‌بینیم عبارت‌اند از: نقوش هندسی، شیارهای موازی، کتیبه، اسامی ائمه (ع)، شکل محرابی، لچک، ترنج، گل و بوته، ختایی و اسلیمی، شکوفه،برگ، نخل، شمسه، حیوان و انسان .

در اکثر آثار چوبی صفوی می‌توان تحولاتی از لحاظ نقش و شیوه‌های اجرایی ملاحظه کرد. صنایع دستی چوبی این دوره که مربوط به حدود قرن 10 و 12 می‌‌باشد از لحاظ فنی بسیار ظریف و بادوام و دارای عملکردی مفید و صحیح هستند و از لحاظ هنری بر اساس نقوش و فرهنگی ایرانی ساخته شده‌اند و از طرفی با دقت و نظم اجرا شده. آثار این دوره شامل ساختمان‌های چوبی و اجزای وابسته به آن مثل ستون و سقف و در و پنجره و همچنین شامل وسایل کاربردی مثل رحل، جعبه، قاب، صندلی و ابزار آلات صنعتی و کشاورزی و جنگی است. هنر معرق که از دوران قبلی آغاز شده و به طور ساده انجام می‌‌شد از این زمان تکامل بیشتری می‌‌یابد.

منبت کاری دوره میانه اسلامی در حدی بسیار ظریف و باروسازی و ریزه کاری فراوان دیده می‌شود و پرداخت آن نیز در حد اعلای خود مشاهده می‌شود. منبت این دوره بر اساس طرح‌های هندسی، شیارهای موازی، خط ثلث و نسخ، اسلیمی و ختایی به سبک ایرانی، نقوش انتزاعی گیاه و انسان و ترنج و محرابی مشاهده می‌شود.

هنرهای چوبی بعد از صفویه و به خصوص دوران قاجار نه تنها تکامل فنی نداشت بلکه با افت کیفیت فنی نیز روبرو بود. به طور کلی در آثار چوبی این دوره به دو سبک وجود دارد. بخشی که در آن سعی شده از روشها و نقوش دوران قبل پیروی شود و بخشی دیگر که از اصول فنی و هنری آثار چوبی اروپا الهام گرفته شده. در این دوره به دو نوع منبت بر می‌‌خوریم. یکی منبت به شیوه صفوی با عمق کم و طرح ایرانی که ندرتا" دیده می‌شود و دیگری منبت به شیوه فرنگی با عمق زیاد و با نقش پیچک اجرا شده که به میزان زیادتر وجود داشته

معرق

قرار گرفتن قطعات چوب‌های رنگی در کنار هم به وجود آوردن طرحی مشخص را معرق می‌گویند. گاه دیده می‌شود که در کنار چوب‌های رنگی از مصالحی چون عاج، صدف، فلزات و استخوان هم استفاده می‌شود. به طور کلی معرق به دو گروه اصلی تقسیم می‌گردد.

الف – معرق زمینه رنگ: اگر در هنر معرق، زمینه کار هم از چوب بریده شود، معرق زمینه چوب نامیده می‌شود. در واقع طرح اصلی توسط زمینه ایی از چوب احاطه می‌شود. معرق زمینه چوب به روشهای گوناگونی کار می‌شود که شامل معرق پازلی، معرق آجری، نازک بری در معرق منبت می‌‌باشد.

معرق زمینه جورچین (پازلی)

با همان شیوه معرق چوب کار می‌شود، فقط زمینه طرح یا کار را به قطعه‌های پازل مانند بریده، در کنار هم می‌‌چسبانند و سپس باز هم برای مراحل تکمیلی به کارگاه رنگ فرستاده می‌شود.

معرق زمینه آجری: با همان شیوه معرق زمینه چوب کار می‌شود، فقط تفاوت کار در این است که زمینه طرح به صورت آجری بریده و در کنار هم چیده می‌شود. آنگاه مراحل تکمیلی را به صورت رایج طی می‌کنند.

نازک بری در معرق: در این شیوه از معرق، ابتدا قطعات طرح مورد نظر معرق بریده می‌شود. آنگاه به وسیله اره مویی معمولی برش‌های بسیار ظریف و نزدیک به هم در تمامی قسمت‌های طرح داده می‌شود، برش‌هایی که به فاصله‌های میلیمتری در کنار هم داده می‌شود. سپس چوبهای شکل داده شده در کنار هم بر روی زمینه‌ای از تخته روکش شده و غالبا" بدون هیچ نوع تزئینی چسبانده می‌شود.

معرق منبت: معرقی که نقشهای آن برجسته است معرق منبت گفته می‌شود برای ساخت معرق منبت ابتدا همه قطعه‌ها را مانند معرق می‌‌برند و بعد آنها رابه طور مجزا به شیوه منبت کاری ساخت و ساز نموده، کنار یکدیگر جفت و جور می‌کنند. در پایان قطعه را رویزیر کار در محل مربوط نصب می‌کنند

    


کلمات کلیدی: