مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

کاهش20 درصدی بهره برداری از جنگل ها
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ 

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران از کاهش 20درصدی بهره برداری از جنگل ها در سال جاری خبر داد و گفت: طی پنج سال گذشته بیش از یک میلیون مترمکعب در سال از جنگل های کشور بهره برداری می شد که این میزان هم اکنون به کمتر از 800 هزار مترمکعب کاهش پیدا کرده است.
    به گزارش مهر، غلام عباس عبدی نژاد با تاکید بر این که هر چه بهره برداری از جنگل های کشور کمتر شود مطمئنا در حفاظت از جنگل ها موثرتر خواهد بود، افزود: البته سیاست دولت و سازمان جنگل ها در سال های اخیر بر کاهش بهره برداری از جنگل ها متمرکز شده و واردات چوب جایگزین این مساله شده است.
    وی با تاکید بر این که برای جلوگیری از ادامه کاهش عرصه های جنگلی باید واردات چوب و کاشت درخت در اولویت کارهای دولت قرار گیرد، تصریح کرد: امروزه توسعه ای مدنظر است که به اندازه ظرفیت طبیعت باشد و با مدیریت صحیح می توان ارتباط میان توسعه و محیط زیست را مدیریت کرد. همه باید باور کنیم استفاده از طبیعت باید به میزان توان و پتانسیل محیط زیست باشد.
    عبدی نژاد سیاست واردات چوب و کاغذ را یکی از سیاست های مسئولان سازمان جنگل ها عنوان و خاطرنشان کرد: این موضوع بر مبنای طرح حفاظت از جنگل ها و کاهش بهره برداری از آن است تا منابع طبیعی کشور از بین نرود؛ لذا هر چه میزان بهره برداری از جنگل ها را کاهش دهیم باعث ارتقای حفاظت از جنگل ها خواهیم شد.
    به گفته وی، چنانچه روند کاهش بهره برداری از جنگل ها در کشور ادامه پیدا کند مطمئنا در حفاظت جنگل ها تاثیر زیادی خواهد گذاشت.


 
از کتابت تا چاپ
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ 

از کتابت تا چاپ


برگرفته از: تبیان

 


    گروه تاریخ اقتصاد- روزهای ابتدایی فوریه سالروز درگذشت گوتنبرگ است، مردی که صنعت چاپ را با او می شناسند.
    به راستی اگر ماشین چاپ اختراع نشده بود، دانش بشری چه وضعی داشت؟ اختراع او از آن جهت اهمیت دارد که توسط آن بخش بزرگی از تاریخ و تجربیات از شکل دست نویس خارج شده و در نسخه های بی شمار منتشر شدند. با این اختراع بود که سواد و دانش از حیطه طبقات خاص خارج و به امری همگانی تبدیل شد. با توجه به اهمیت این اختراع، در گاهشمار این روز تاریخچه صنعت چاپ را در جهان مرور می کنیم، از سده های پیش از گوتنبرگ و رشد این صنعت در شکل ابتدایی در چین تا اختراع حروف سربی و سال های پس از آن.