مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

استفاده از دورریزهای کاغذ اسکناس باطله در ساخت تخته‌خرده‌‌چوب
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧ 

استفاده از دورریزهای کاغذ اسکناس باطله به‌صورت مخلوط با خرده‌های چوب و رزین اوره - فرمالدهید در ساخت تخته‌خرده‌‌چوب توسط دکتر علی‌اکبر عنایتی و مهندس امید حسینایی در گروه علوم و صنایع چوب و کاغذدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد.

نتایج به‌دست آمده  استفاده از کاغذ اسکناس باطله در ساختار تخته خرده‌چوب نشان داد که تمامی مقاومت‌های مکانیکی و به‌ویژه مقاومت چسبندگی داخلی تخته‌های از مقدار اعلام‌شده در استاندارد مربوط به این تخته‌ها بیشتر است. ضمن اینکه افزایش مقدار کاغذ اسکناس باطله در ساختار تخته‌ها موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته‌ها شد.
به‌طور‌ کلی می‌توان گفت که استفاده از کاغذ اسکناس باطله در ساخت تخته‌خرده‌چوب امکان‌پذیر است و تخته‌هائی مناسب برای مصارف داخلی ساختمان به‌دست می‌آید.
شایان ذکر است که در شرایط کنونی سالانه مقدار 700 تن کاغذ اسکناس باطله درکشورجمع‌آوری می‌شود که به علت آلودگی‌های فراوان هیچ کاربردی برای آن وجود ندارد.

منبع: سایت خبری دانشگاه تهران


کلمات کلیدی: