مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

افزایش در عملکرد 9ماهه «کاغذسازی کاوه»
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ گروه بورس – صنایع کاغذسازی کاوه در عملکرد 9ماهه با 11درصد افزایش فروش و 22درصد افزایش تحقق پیش بینی سود هر سهم در مقایسه با عملکرد سال مالی قبل مواجه شده است.
    براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، کاغذسازی کاوه درآمد هر سهم امسال را با 25میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ یک هزارو 772ریال پیش بینی کرده است. همچنین، پیش بینی خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری های سال مالی 87، مبلغ چهار میلیاردو 923میلیون ریال (مبلغ 196ریال به ازای هر سهم و معادل 11درصد سود خالص) عمدتا شامل سود سپرده های بانکی است.شرکت پیش بینی سود امسال را در 23دی ماه مبلغ 1.751ریال اعلام کرده بود که دلایل تغییرات آن را ناشی از رکود شدید بازار و در نتیجه کاهش در نرخ و میزان فروش کاهش بهای تمام شده به دلیل کاهش در مقدار فروش و نرخ خرید مواد اولیه مصرفی و افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ناشی از افزایش سپرده گذاری کوتاه مدت اعلام کرده است.
    

به نقل از :روزنامه دنیای اقتصاد


کلمات کلیدی: