مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

مقاله : روش های نوین ایجاد گروه های عاملی جهت ارتقاء کارکرد مقوا
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩ 

نویسنده و سال چاپ:Andersson C, 2008

ترجمه: محمد مهدی هادیلام ، با حمایت و همکاری دکتر آزادفلاح

چکیده

مقاله مروری حاضر به طور خلاصه به بررسی  توسعه های اخیر در کاربرد مواد به منظور بهبود خواص ممانعتی مقوا با تاکید روی پلیمرهای بر پایه مواد زیستی می پردازد. این مقاله بر روی تکنیک های کاربردی نو و مواد محلول در آب و پوشش­های ( اندود ) تجدید شدنی متمرکز شده است . بعضی از جنبه های خواص ماده زمینه و نیازمندی های بسته بندی غذایی مانند قابلیت فرآوری ، تبدیل ، قابلیت بازیافت و زیست تخریب پذیری مورد بحث قرار می گیرند. علمکرد ، فواید و مضرات تعدادی از مواد زیست پایه پلیمری  با جزئیات بیان شده است. نشاسته ، مشتقات سلولز ، چیتوزان، آلژینات ،  گلوتن گندم ، پروئین شیر چرخ شده ، پلی کاپرولاکتون ، پلی (لاکتیک اسید) و پلی هیدروکسی آلکانوات ها جزء این مواد هستند . همچنین افزایش خواص ممانعتی از طریق تلفیق مواد در اندازه نانو با اعمال پوشش رویی محافظ لایه نازک و تقویت موضعی بوسیله مواد خود ترمیمی جزء موارد بحث شده هستند.

واژه­های کلیدی : پوشش دهی ،آهار دهی ،مواد زیست پایه ، خواص ممانعتی ، مقوا ، کارکرد ( عاملیت)

مقدمه

در طی دهه های اخیر تیمار سطحی مقوا برای بهبود عملکرد آن بیشتر از طریق لایه لایه سازی با مواد در دسترس و ارزان پلاستیکی انجام شده است. در این میان مواد پلاستیکی پلی اتیلن (  PE ) عمدتاً همراه با اتیل وینیل الکل  ( EVOH ) و پلی اتیلن ترفتالات ( PET ) بیشتر استفاده شده است. اخیراً توسعه دیسپرسیون­های پلیمری جذابیتشان را برای کاربرد در پوشش دهی مقوا افزایش داده اند. در سالهای اخیر جنبه های زیست محیطی در کانون توجهات بیشتر قرار گرفته اند و کار و تلاش قابل توجه­ای برای  جایگزین کردن مواد خام برپایه مواد فسیلی با مواد دوستار طبیعت و محیط زیست ، زیست تخریب پذیر یا مواد قابل بازیافت از منابع طبیعی صورت گرفته است. افزایش قیمت نفت ، جنگ و آشوب های غیر نظامی در کشور های تولید کننده نفت ، وضع قوانین  محکم به منظور تیمار ضایعات بسته بندی ( دفع ، سوزاندن ، قابلیت کمپوست شدن ، قابلیت بازیافت) افزایش مسئولیت خرده فروشی ها و تولید کنندگان و نیاز به کاهش تخلیه گاز های گل­خانه ای از جمله عوامل محرک در این رابطه بوده اند1.

جنبه های بازاری مثل افزایش توقع مشتری از محصولات و سرویس ها ، تغییرات در تقاضای مصرف کننده به سوی مواد دوستار محیط زیست و بسته بندی هایی با قابلیت باز و بسته شدن آسان ، جنبه های جمعیت شناسی مثل تغییرات در اندازه خانواده و شیوه زندگی ، افزایش تقاضا در زمینه سلامت و بهداشت نیز برای برنامه ریزی شرکت ها و بازاریابی محصولات خیلی حائز اهمیت شده است .چالش بر سر یافتن مواد جدید یا کاربرد های جدید از مواد موجود طبیعی است که از لحاظ خواص عملکردی و اقتصادی با پلاستیک ها قابل رقابت باشند . تقلیل هزینه ها و کاهش اثرات زیست محیطی نیز تمایل را به سوی استفاده از مواد کم تر در تولید و طراحی مواد بسته بندی سوق داده است.

هدف از این بررسی منابع، ارائه یک دید کلی از روشهای جدید به منظور بهبود عملکرد مواد لیفی بوسیله تیمار سطحی بود. این تیمارهای سطحی کلیه تکنیک های موجود به جز اکستروژن فیلم پلاستیک را در بر می گیرد. بیشترین تمرکز بر روی  مقوا معطوف شده است اگرچه بعضی از مثالها در مورد مواد زیرلایه کاغذی قابل انعطاف نیز قابل کاربرد هستند. عملکردمقوا در رابطه با خواص ممانعتی در مقابل اکسیژن و بخار آب و مقاومت به آب و روغن تعیین می شود .خواص مواد مختلف از لحاظ قابلیت فرآوری ، تبدیل ، بازیافت و قابلیت  تبدیل به کمپوست و همچنین مناسب بودن آنها برای تماس با غذا مورد  بحث قرار گرفته اند.

 

 

استفاده از متن بالا بدون نام نویسنده و مترجمان مجاز نمی باشد.

جهت استفاده و تهیه کل مقاله و همکاری در این زمینه ها با ایمیل وبلاگ مکاتبه کنید.