مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

کوتاه از دنیای نانو سلولز:
ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠ 

نانوفیبر استخراج شده از خمیر­های رنگبری شده باگاس و کاه و کلش برنج از روش آسیاب همراه شده با همژونایز کردن نیز تهیه شدند. توسط محققین در سال 2010 کارایی این نانو­الیاف با میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ­های الکترونی AFM و TEM و خواص کششی ورقه­های نانو­کاغذ تهیه شده از نانو­الیاف بررسی شد. هم­­چنین تخلخل و ماتی نانو­کاغذها نیز بعد از مراحل مختلف فرآوری نیز تحقیق شد. نانوفیبر­ها حاصل قطری در محدوده 3.5 تا 60 نانومتر داشتند. نانوفیبرهای ساخته شده از باگاس خواص مقاومتی کششی تر و خشک بهتری نسبت به نانو­فیبر تهیه شده از کاه و کلش برنج داشتند.


کلمات کلیدی: