مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

لیست مقالات
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ 

لیست مقلاتی و لینک ارجاع آنهاراکه در پایگاه وارد می شود را در اختیار کابران جهت سهولت کار قرار می دهم.

۱) فناوری نانو و کاربرد در علوم چوب و کاغذ مترجم :مريم سلطاني

۲)(متن انگلیسی) مقاله ای در مورد آسياب وسابيدن مواد پايه چوب  

Micromechanism of polycrystalline cemented diamond tool wear

during milling of wood-based materials


از :

S. Miklaszewski

 


کلمات کلیدی: