مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

بازار معطل کاغذ است
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱ 


گروه بازرگانی- نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه بحران کنونی کاغذ از سوء مدیریت ها است افزود: کاغذهای مانده در کارخانه های تولید کاغذ، واردات از چین و ایجاد بازار سیاه نشان از مدیریت ضعیف مسوولان مربوطه در این حوزه است که بحران کنونی کاغذ را به وجود آورده است.
    
    سیدرمضان شجاعی گفت: وزارت ارشاد در خرید کاغذ از معدود کارخانه های تولیدکننده تعلل می کند و همین امر موجب ایجاد مشکل برای فعالیت تولیدکنندگان شده است. این مشکلات در شرایطی اعلام می شود که وزیر ارشاد از صفر شدن تعرفه واردات کاغذ خبر داده است.
    
    
    
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2740 به تاریخ 30/6/91، صفحه 5 (بازرگانی)


کلمات کلیدی: قیمت کاغذ ، بریده جراید