مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

سوال از مسئولین؟؟
ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ 

فقط سوال میکنیم و هیچ قصد و غرضی هم نداریم و مسئولین محترم اگر این سوال را دیدی لطف کنید ژاسخ دهید که:

چرا امسال رشته صنایع خمیر و کاغذ در آزمون دکتری تکمیل ظرفیت نداشت؟؟


کلمات کلیدی: