مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

طراحی رآکتور ایرانی برای تصفیه آب
ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱ 

پژوهشگران کشور راکتوری را تولید کردند که با استفاده از نانوذرات قادر به حذف آلاینده های آب فاضلاب بدون تولید لجن است. آب خروجی این راکتور برای کشاورزی قابل استفاده است. اکبر محمدزاده کارشناس آب و فاضلاب با اشاره به جزئیات راکتور تصفیه آب فاضلاب شهری افزود: مبنای عملکرد این راکتور استفاده از نانو ذرات فتوکاتالیست است که می تواند نقش موثری در تصفیه فاضلاب شهری داشته باشد.وی با بیان این که این راکتور از 3 فرایند فتوکاتالیز، التراسونیک و اوزوناسیون برای انجام بهینه تصفیه آلاینده های موجود در فاضلاب شهری استفاده شده است، اظهار داشت: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که فاضلاب را از طریق یک پمپ دیافراگمی وارد مخزن راکتور می کند به گونه ای که در مدت 2ساعت حدود 5 لیتر را وارد مخزن می کند. وی یادآور شد: از سوی دیگر امواج التراسونیک قابلیت پراکندگی نانوذرات را دارند و باعث تجزیه آلاینده های موجود در فاضلاب می شود. دستگاه ازن ساز نیز از طریق یک دریچه وارد راکتور شده و توسط یک دیفیوزر در داخل فاضلاب پخش می شود.به گفته وی مدت زمان بسیار کم پروسه تصفیه و ضدعفونی سازی آب خروجی با انجام پدیده سونولومینز از دیگر مزایای به کارگیری این راکتور در فرایند تصفیه آب است.
    
    
    
    
 روزنامه ایران، شماره 5196 به تاریخ 18/7/91، صفحه 9 (دانش)