مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

تشخیص فرسودگی کتاب های قدیمی با بو
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ 

یک شرکت انگلیسی، دست به طراحی نوعی آنالیزور گاز برای شناسایی ترکیبات آلی فرار زده که با فرسایش کاغذ مرتبط است.
     حسگر قابل حمل Lonestar شرکت نانوفناوری Owlstone می تواند سریع تر از فناوری های دیگر از فرایند فرسایش کتاب های قدیمی آگاه شده و استفاده از آن برای کاربران غیر حرفه ای نیز ساده تر است.
     از این دستگاه می توان هم در حالت نمونه برداری مستمر برای ارزیابی کل اتاق و نیز یک کتاب استفاده کرد. در حال حاضر کتابخانه انگلیس از این دستگاه برای شناسایی و تعیین کمیت ترکیبات آلی فرار که از کاغذهای قدیمی منتشر شده، استفاده کرده و این داده ها را با ترکیب کاغذها و چگونگی فرسایش آنها مرتبط می کند. این کتابخانه همچنین در حال بررسی میزان تهدید کتاب های اسیدی برای همسایگان غیر اسیدی آن ها است که بر اساس آن یک پروژه دیگر موسوم به بوهای میراث فرهنگی که یک همکاری میان کتابخانه دانشگاه گلاسکو و دانشگاه استرثکلاید است، به بررسی باقی مانده درمان های شیمیایی گذشته و همچنین فرسایش اسیدی کاغذها می پردازد. از این محصول همچنین می توان برای شناسایی پوسیدگی سیب زمینی، ملاین درون شیر، مواد شیمیایی در نفت خام و چیزهای دیگر استفاده کرد.
      
    
 روزنامه ایران، شماره 5309 به تاریخ 8/12/91، صفحه 9 (دانش)


کلمات کلیدی: بریده جراید ، کاغذ