مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

راهـی برای کاغــذ نشدن جنـگل
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ 

روند تخریب جنگل ها ادامه دارد و درخت های سبز به سرعت در حال تبدیل شدن به کاغذ و مصنوعات چوبی هستند. در این میان محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است علم بیوفناوری راهی برای حفظ درختان است: «برای حفاظت از این جنگل ها باید بهره برداری از آن ها را تا حد امکان کاهش داد و برای رفع نیاز در این زمینه می توان از علم بیوفناوری استفاده کرد تا هم حجم جنگل ها افزایش یابد و هم نیاز چوبی کشور تامین شود.» به گفته وی، تولید چوب و کاغذ با روش بیوفناوری کمک بزرگی به احیا و حفظ جنگل ها خواهد کرد. معاون رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین به کارگیری علم بیوفناوری در راستای حفظ تنوع زیستی و دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی الزامی است.
    
    
    
    
    


 روزنامه ایران، شماره 5378 به تاریخ 8/3/92، صفحه 17 (زیست شهر)


کلمات کلیدی: بریده جراید ، کاغذ