مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذ باگاس
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢ 
 

نشریه جنگل و فرآورده های چوبی

مقاله 10، دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 351-366   اصل مقاله (632 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1محمد مهدی هادیلام  ؛ 2الیاس افرا؛ 3حسین یوسفی
1کارشناس ارشد صنایع خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران؛ و عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان، شهرضا، ایران
2استادیار گروه صنایع خمیرکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
3استادیار گروه مهندسی و تکنولوژی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده
در این تحقیق اثر استفاده از نانوفیبرهای سلولزی بر خواص کاغذهای دست‏سازِ ساخته‌‌شده از خمیرکاغذ صنعتی باگاس بررسی شد. نانوفیبر سلولزی که با روش سوپر‌آسیاب از آلفاسلولز صنعتی سوزنی‌‌برگان تهیه شده بود به‌‌مقدار صفر و بیست درصد وزنی به کاغذهای دست‏ساز حاصل از خمیرکاغذ صنعتی باگاس اضافه شد. نانوکاغذ متشکل از صددرصد نانوفیبر سلولزی نیز برای مقایسه تهیه شد. خواص مورد بررسی شامل زمان آب‌‌گیری خمیر، وزن پایه، ضخامت، دانسیته، شفافیت، مقاومت به کشش، و مقاومت به پارگی بودند. نتایج نشان داد که زمان آب‌‌گیری پس از افزودن نانوفیبر سلولز به خمیر‌پایه افزایش یافت. با افزودن نانو‏فیبر سلولز، شفافیت (کیفی) ظاهری و دانسیته افزایش، و ضخامت کاغذها کاهش یافت. کاغذهای حاوی بیست درصد نانوفیبر مقاومت کششی بیشتری در مقایسه با کاغذ‏های بدون نانوفیبر نشان دادند و بیشترین مقاومت کششی متعلق به نانوکاغذ (کاغذ صرفاً شامل مواد نانو) بود. به‏رغم خواص مثبت تقویت‏کنندگی نانوفیبرهای سلولزی در مقاومت کششی، با افزودن نانوفیبر سلولز مقاومت به پارگی کاغذها کاهش نشان داد؛ به‌‌طوری که کمترین مقاومت به پارگی در نانوکاغذ مشاهده شد، ولی به‏رغم کاهش مقاومت به پارگی در کاغذهای ترکیبی با شرایط مذکور، این کاهش از لحاظ آماری چندان معنی‏دار نبود.
کلیدواژگان
باگاس؛ سوپر‌آسیاب؛ نانوفیبر سلولزی؛ ویژگی‌‌های فیزیکی و مقاومتی
عنوان مقاله [English]
Effect of Cellulose Nanofibers on the Properties of Bagasse Paper
چکیده [English]
In this research, the effect of cellulose nanofibers on the properties of handsheet paper made from industrial bagasse pulp was investigated. Nanofibers, produced from alpha cellulose of softwoods using grinding method, were added 20 wt% to the handsheet paper. Nanopaper- handsheet composed of 100% cellulose nanofibers- was also prepared. Results indicated that using nanofibers increased water drainage time of the pulp. Addition of nanofibers to the handsheets increased the optical transparency and density while sheet thickness decreased. Papers made with 20 wt% nanofibers showed higher tensile strength than those prepared with pure bagasse fibers. Nanopaper possessed the highest tensile strength. Tear strength was negatively affected by using cellulose nanofibers in such a way that the lowest tear strength obtained for nanopaper. Never eless with Addition of nanofibers to the handsheets in said conditions tear strength decrease but this decreasing of statistical viewpoint wasn't meaningful.
 
کلیدواژگان [English]
bagasse, cellulose nanofibers, physical and mechanical properties, super grinding