مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

همکاری در آماده سازی مقالات در حیطه صنایع سلولزی
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢ 

بدین وسیله مدیریت این وبگاه آمادگی خود جهت همکاری در آماده سازی  مقالات بالاخص مقالات علمی پژوهشی با دانشجویان و دوستاران علمی که تمایل به آماده سازی مقالات در این حیطه علوم و صنایع سلولزی و نانوبیو مواد بالاخص نانوسلولز دارند، اعلام میدارم.

این عزیزان جهت مکاتبه می توانند به آدرس ایمیل وبلاگ  ut84wap@yahoo.com  ایمیلی با عنوان "همکاری مقاله" ارسال دارند.