مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

ياد دانشجويان از دکتر ساعي/ منابع طبيعي در دانشگاه تهران 40 ساله شد
ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ دی ۱۳۸٦ 
ياد دانشجويان از دکتر ساعي/ منابع طبيعي در دانشگاه تهران 40 ساله شد

هر چند مجموعه اي که امروز با نام پرديس کشاورزي و منابع طبيعي فعاليت مي کند داراي قدمتي بالاتر از دانشگاه تهران است اما آنچه که به عنوان بزرگترين دانشکده منابع طبيعي ايران شناحته مي شود اکنون چهل ساله شده است.

بولتن جواني:
پرديس کشاورزي و منابع طبيعي امروز مجموعه اي از 6 دانشکده است و متجاوز از 100 سال قدمت دارد و حتي پيش از ايجاد دانشگاه تهران با عناويني نظير مدرسه برزگران و مدرسه فلاحت فعال بوده است که اين مدرسه در سال 1313 با تاسيس دانشگاه تهران به دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران تبديل مي شود.
دانشکده کشاورزي در آن سالهاي اوليه تاسيس دانشگاه تهران به مجموعه اي از دروس عمومي در حوزه کشاورزي و منابع طبيعي مي پرداخته و به طور خاص بحث هاي منابع طبيعي در حد يک گروه با نام جنگلداري پيگيري مي شده است اما پس از سالها نگاه به منابع طبيعي تخصصي تر شده و گروههاي متنوعي مانند صنايع چوب و کاغذ، شيلات، مرتع و آبخيزداري و ... در کنار گروه جنگلداري قرار گرفته اند و دانشکده منابع طبيعي را تشکيل داده اند.
اکنون دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران با وجود آنکه ريشه اش داراي سابقه اي در حد يک قرن است، 40 ساله شده و 10 رشته در مقطع کارشناسي، 9 رشته در مقطع کارشناسي ارشد و 6 رشته در مقطع دکتري دارد. دانشکده منابع طبيعي داراي 51 عضو هيئت علمي با درجه هاي استاد، دانشيار، استاديار و مربي است که به گفته رئيس پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران هرم اعضاي هيئت علمي در اين دانشکده مطلوب است.
دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران يک هزار دانشجو دارد که تعداد دانشجويان تحصيلات تکميلي در بين آنها قابل ملاحظه است. دانشجويان دانشکده منابع طبيعي در کنار دانشجويان ساير دانشکده هاي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران جمعيتي بالغ بر 3 هزار و 600 را تشکيل مي دهند.
دکتر عباسعلي زالي - رئيس پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به مناسبت 40 سالگي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران به مهر گفت : دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران مهم ترين و بزرگترين دانشکده منابع طبيعي در کل کشور است و از نظر تعداد دانشجويان تحصيلات تکميلي در کل کشور داراي جايگاه نخست است.
جمع کثيري از دانشجويان دانشکده منابع طبيعي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران روز گذشته به مناسبت سالروز درگذشت استاد ساعي روبانهاي سياه و سفيدي بر روي سينه خود نصب کرده بودند. دکتر ساعي استاد دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران پيش از انقلاب اسلامي در يک سانحه رانندگي به ديار باقي شتافت.
تعدادي از دانشجويان نيز در جمعي که مقابل دانشکده منابع طبيعي در کرج شکل گرفته بود، در آستانه چهل سالگي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران خواستار جدايي اين دانشکده از پرديس کشاورزي و منابع طبيعي شدند.
دانشجويان معتقدند، قرارگيري دانشکده منابع طبيعي در دل پرديس کشاورزي و منابع طبيعي منجر شده است که حقوق اين دانشکده آن طور که بايد برآورده نشود و بعضا امکاناتي که بايد به آن تعلق بگيرد، صرف دانشکده هايي مي شود که در حوزه کشاورزي فعاليت مي کنند. برخي از دانشجويان عنوان مي کنند، در صورتي که دانشکده منابع طبيعي از پرديس استقلال داشته باشد به طرز بهتري مي تواند امور خود را بگذراند.
منبع: خبرگزاري مهر


کلمات کلیدی: