مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

مواد درسی و ضرائب مربوطه برای آزمون دوره دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ 

utarm 

مواد درسی و ضرائب مربوطه برای آزمون دوره  دکتری رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ
 
منابع جهت مطالعهضریبماده درسی
پاراگراف‌هایی از منابع (کتاب‌های) معتبر در زمینه‌های:حفاظت چوب - فیزیک و مکانیک چوب - فرآورده‌های چوب –چندسازة چوب- کابردهای چوب – کاغذ و کاربرد آن به عنوان مثال منابع زیر:-         Forest products Journal, 2001-2004 Forest product society- Madison, WI, US.A-        Textbook of wood technology A.J. Panshin, McGraw hil book company 1980-        Wood handbook- wood an engineering material. Us.Dep. of Agriculture Forest service Agriculture handbook 72- 19873زبان تخصصی
   
-         اصول طراحی کارخانه  G.M. Apple ، ترجمه گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف-         طرح‌ریزی واحدهای صنعتی : اردوان آصف‌وزیری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه  علم و صنعت-         طرح‌ریزی واحدهای صنعتی: دکتر سید‌حسینی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعتی-         مقدمه‌ای بر طراحی کارخانه و حمل و نقل مواد، گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف3فرآیندهای صنایع چوب
   
بیولوژی چوب:-         کتاب اطلس چوبهای شمال ایران (دکتر پارساپژوه)-         فرهنگ چند زبانه گاه‌شناسی درختی (دکترپارساپژوه و دکترفائزی‌پور)-         کتاب تنش‌ها و کرنش‌های رشد در درختان (فصل‌های 1، 2 و 3) (دکتر ابراهیمی)-         کتاب مورفولوژی الیاف در چوب و خمیر کاغذ(دکترضیا,الدین حسینی)حفاظت چوب:-         کتاب فرآیند انتقال سیال: فصل‌های دوم و سوم-         Wood      Decay, Pests and Protection R.A. Eaton and M.D.C. Haleفصل‌های اول- سوم- چهارم – پنجم- شم- هفتم- هشتم- دهم- یازدهم- دوازدهم- چهاردهم- پانزدهم- هفدهم- هجدهم- و بیست و دوم-         کتاب حفاظت صنعتی چوب: بخش دوم-         کتاب انتخاب و کاربرد چوب‌های تیمار شده: فصل‌های سوم – چهارم- ششم-         از کتاب تخریب چوب آلات در ساختان: فصل‌های اول- دوم- سوم- چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم- نهم1بیولوژی و حفاظت چوب
   
-         کتاب فیزیک چوب، تالیف دکتر علی‌اکبر عنایتی ، دانشگاه تهران -         کتاب مکانیک چوب و فرآورده‌های مرکب آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم-         مقاومت‌های مکانیکی چوب و عناصر آن و تحلیل تاب اوراق مرکب چوبسرفصل‌های مورد نظر-        خصوصیات مواد مرکب چوبی-        تنش، کرنش و تبدیل‌ها-        الاستیسیته ارتوتروپیک-        کاربرد تئوری الاستیسیته در سیستم‌های ساده-        سیستم‌های لایه‌ای (مختصر)-        اندازه‌گیری خواص مکانیکی-        فاکتورهای محیطی تغییر دهنده خواص چوب-        معایب عمده رویش1خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
   
1-     Principles of wood science and technology    II- Wood based Mataials (Kollmann)فصل های 3 و 52-     Plywood Manufacturing Practices (Balldwin)فصل 6 تا فصل 153-     Science and Technology of  wood (Tsoumis)فصل 20 تا فصل 244-     Primary wood Processing (Walker)  فصل‌های 11و 12-         تکنولوژی تولید تخته فیبر(ترجمه دکتر حسین‌زاده، دکتر جهان‌لتیباری، دکتر ابراهیمی) انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع-         فناوری تولید و کاربرد صفحات فشرده چوبی(دکتر دوست‌حسینی)1فرآوده‌های مرکب چوب
 
کلمات کلیدی: