مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

اطلاعاتی در مورد دانشکده و گروه و اعضای هیئت علمی و رشته های آن
ساعت ٢:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ 

 

     

  

  اطلاعاتی در مورد دانشکده و گروه و اعضای هیئت علمی و رشته های آن

 

گروههای آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران :

گروه آموزشی مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی

گروه آموزشی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

گروه آموزشی مهندسی شیلات و محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ :

این گروه در سال 1341 با عنوان گروه "چوب شناسی و صنایع چوب" در انستیتو جنگل و مرتع تاسیس شد و از سال 1345 یکی از گروههای آموزشی دانشکده جنگلداری محسوب شد. در سال تحصیلی 75-74 از طرف شورای عالی برنامه ریزی نام گروه به "علوم و صنایع چوب و کاغذ" تغییر نام داد.این گروه در حال حاضر با 3 استاد، 2 دانشیار، 5 استادیار و 1 مربی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ به فعالیت آموزشی می پردازد.

آزمایشگاههای گروه عبارتند از:

  آزمایشگاه آناتومی چوب-

    ـ  آزمایشگاه حفاظت و اشباع چوب

-  آزمایشگاه شیمی چوب و خمیر کاغذ:

-  آزمایشگاه فیزیک چوب و فرآورده‌های مرکب چوبی

-  آزمایشگاه مکانیک چوب

-   آزمایشگاه ساخت فرآورده‌های تبدیلی چوب و مبلمان

- صنایع تبدیل مکانیکی چوب 

 - استاندارد و درجه بندی چوب

گروه دارای یک سوله به مساحت 700 مترمربع می باشد که عملیات مربوط به برش و ماشین کاری چوب و همچنین ساخت صفحات فشرده چوبی و تهیه خمیر کاغذ در آن انجام شده و تجهیزات آن جهت انجام طرحهای تحقیقاتی، عملیات دانشجویی و پایان نامه های دانشجویی مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی رشته

برنامه آموزشی این رشته شامل محتوای کلی به شرح زیر است :

  • - گرایش بیولوژی و حفاظت چوب ، شامل مباحثی چون : تشریح و تشخیص چوب پیشرفته ، عوامل مخرب چوب ، حفاظت و اصلاح چوب ، تغییرات در چوب ، تکنیک و تفسیر تصاویرمیکروسکپی ، فرآیند انتقال سیال در چوب .
  • - گرایش اقتصاد و مدیریت صنایع چوب ، شامل مباحثی چون : اقتصاد تولید صنایع چوب ، سازماندهی ، مدیریت و حسابداری صنایع چوب ، بازرگانی فرآورده های چوبی ، مدیریت تولید، بهره وری صنایع چوب
  • - گرایش خمیر و کاغذ شامل مباحثی چون : شیمی چوب پیشرفته ، فناوری تهیه خمیر کاغذ پیشرفته ، فناوری کاغذسازی پیشرفته ، فناوری های بازیافت کاغذ، فناوری های تبدیلی درکاغذسازی ، آزمایشگاه خمیر و کاغذ پیشرفته .
  • - گرایش صنایع چوب شامل مباحثی از قبیل : تخته خرده چوب پیشرفته ، فرآورده های لایه ای چوب ، تخته فیبر پیشرفته ، چوب بری پیشرفته ، فناوری چسب .
  • - گرایش مهندسی شامل مباحثی مانند: مکانیک چوب ، طراحی سازه های چوبی ، آزمون غیرمخرب ، روش های اندازه گیری در مهندسی ، مکانیک مواد فیبری .

 

  

اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

تخصص

گروه علمی

دانشکده

ایمیل

کاظم دوست حسینی

 استاد

فرآورده های مرکب چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

  kdost@nrf.ut.ac.ir

مهدی فائزی پور

 استاد

تکنولوژی چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

mfaezi@ut.ac.ir 

سهیلا ایزدیار

مربی

شیمی چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

izadyar@nrf.ut.ac.ir

قنبر ابراهیمی

 استاد

مهندسی فرآورده های چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 ebrahimi@nrf.ut.ac.ir

داود پارساپژوه

 استاد

بیولوژی و حفاظت چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 parsa@nrf.ut.ac.ir

علی نقی کریمی

دانشیار

بیولوژی و حفاظت چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 karimi@nrf.ut.ac.ir

علی اکبر عنایتی

دانشیار

فناوری فرآورده های مرکب چوب

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

aenayati@ut.ac.ir

مجید عزیزی

استادیار

مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 

mazizi@ut.ac.ir

کامبیز پورطهماسی

استادیار

آناتومی چوب و اندروکروئولوژی

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

pourtahmasi@nrf.ut.ac.ir

مهدی تجویدی

استادیار

مواد مرکب الیاف طبیعی و پلاستیکها

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 tajvidi@ut.ac.ir

یحیی حمزه

-

کاغذ سازی

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 hamzeh@nrf.ut.ac.ir

محمد لایقی

-

-

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

-

سحاب حجازی

-

-

مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

منابع طبیعی

 s.hedjazi@nrf.ut.ac.ir

 

 

 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی

 رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ در گرایش‌های بیولوژی و حفاظت چوب، صنایع چوب، صنایع خمیر و کاغذ

کارشناسی ارشد

 رشته بیولژی و حفاظت چوب، رشته صنایع چوب، رشته مهندسی چوب، رشته مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ ، رشته صنایع خمیر و کاغذ

دکتری

 رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

منابع اطلاعاتی

سایت دانشگاه تهران

سایت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی


کلمات کلیدی: