مهندسی علوم صنایع چوب و کاغذ

××وبلاگ تخصصی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ **

اولین کارگاه آموزشی خصوصیات بیولوژیکی چوب و خواص مربوط به آن
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧ 
پوستر

کلمات کلیدی: